De spelregels van shuffleboard

Shuffleboard wordt gespeeld op een baan van 2 bij 16 meter met aan beide uiteinden een puntenvak. Aan beide zijden van de baan staan twee spelers. De spelers die naast elkaar staan, spelen tegen elkaar; zwart tegen geel. Het is niet alleen de bedoeling om zelf punten te maken maar vooral ook ervoor te zorgen dat je tegenstander geen punten maakt. Heeft je tegenstander al punten, dan is het de kunst om deze weer van de baan te vegen.

Hoe gaat een partij?

Om en om spelen geel en zwart viermaal een schijf. Geel begint. Met behulp van een stok (cue) speelt geel een schijf (disk) naar de overkant van de baan en probeert in de vakken met 10, 8 of 7 punten te komen. Ligt de schijf op een lijn, dan telt hij niet mee voor de punten. Het is oppassen geblazen want er is ook een vak met min 10! Na de eerste gele schijf, speelt zwart een schijf. Wanneer geel in een puntenvak ligt, kan zwart ervoor kiezen om te proberen de gele schijf weg te stoten (en er bijvoorbeeld voor te zorgen dat deze schijf van de tegenstander in de min 10 belandt). Een alternatief is om zelf punten te maken. Zo worden om en om de schijven gespeeld. De ervaring leert dat mensen hier lekker fanatiek van worden! Na de laatste schijf wordt bekeken hoeveel punten er gescoord zijn en deze worden op het scorebord genoteerd.

Terwijl de twee spelers aan de ene kant van de baan bezig zijn, staan de 2 spelers aan de overkant niet werkeloos toe te kijken. Het is hun taak om steeds aan te geven of een schijf op de lijn ligt, in de min 10 ligt of goed is. Hiervoor bestaan verschillende arm- en handsignalen. Aangezien de baan lang is en het op afstand niet zichtbaar is of een schijf op een lijn ligt, is deze hulp nodig. Naast deze hulp zorgen deze twee spelers ervoor dat schijven die van de baan af vliegen, opgehaald worden.

Frames en scores

Wanneer de score op het scorebord genoteerd is, is het eerste ‘frame’ klaar en beginnen de spelers aan de andere kant van de baan met hun eerste frame. Na een vooraf afgesproken aantal frames, wordt bekeken wie de winnaar van de partij is (de scores worden na een frame steeds doorgeteld). Dat kan individueel maar er kan ook gespeeld worden in teams van twee personen. In dat laatste geval speelt geel aan de ene kant samen met geel aan de andere kant (en zwart net zo) en worden de punten van de gele (en zwarte) spelers bij elkaar opgeteld.

1
2
3
4
5
6
7
De spelregels van shuffleboard
1

De cue

2

Puntenvak

3

Gezellig publiek

4

De baan

5

Een schijf

6

Het scorebord

7

De twee spelers aan de overkant